Sanayi Bölgeleriyle Üreten Antalya

Sanayi Bölgesi Antalya

Eşsiz doğası, tarihi mirası ve büyük ölçekli turizm yatırımları Türkiye’nin en büyük turizm merkezleri olan Antalya aynı zamanda, Türkiye’nin büyük ölçekli göç alanı kentlerindendir. Ekonomi ve sanayi alanında geliştirici atılımlar yapılırken kenti yakından incelediğimizde büyük bir yatırım potansiyeli olduğunu görüyoruz.

Antalya Planlama müdürlüğünden 2017 yılına kadar Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 2002’den 2016’ya üretime kadar geçen süre 65’ten 198’e yükselmiştir. Serbest bölgede ise 4.091 kişiyi istihdam ederken 661,59 Milyon $ ticaret hacmine (İthalat + İhracat) sahiptir.

Dokuma Fabrikası ve Antalya’da Otel Tekstili

Bulunduğu semte de adını veren Dokuma Fabrikası, Antalya’nın sanayileşmesine önemli katkıda bulunmuştur. Antalya Dokuma Fabrikası uzun yıllar iplik sanayi, konfeksiyon, dokuma tekstil ürünlerinin üretimini yapmıştır. Dokuma’da yer alan atölyeler ise fabrikadan aldıkları malzemeler ile otel ve ev tekstili üretmiştir.

Antalya’nın tarım ve sanayi alanlarında Akdeniz bölgesini doyuran bir ticaret merkezi haline gelmesinde Dokuma Fabrikası önemli bir rol oynamıştır. 2004 yılında resmen kapatılan fabrikanın geçirdiği tarihsel dönüşümler göz önünde bulundurulduğunda; fabrikanın hizmete girmesiyle birlikte ekonomik alanda ve toplumsal yaşamda önemli değişikliklerin meydana geldiği görülmektedir. Dokuma Fabrikasının kapatılmasının ardından tekstil üretimini arttıran fabrikalar zamanla Antalyanın turizm potansiyelini kullanarak kaliteli ve nitelikli ürün yelpazesini oluşturmuşlardır. Tüm bunlarda Dokuma Fabrikasının bıraktığı iş kültürü de burada önemli bir yer tutmaktadır.

Döşemealtı’ndaki Organize Sanayi Bölgesi ve Konyaaltı’nda bulunan Serbest Bölge dışında, Antalya şehir merkezinde üç sanayi sitesi bulunmaktadır. Bunlar: Akdeniz Sanayi Sitesi, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi ve Antalya’daki en eski sanayi sitesi olan Sanayi Çarşısı’dır.

Sanayi sektörünün gayrisafi hasıla içindeki payı Türkiye genelinde %28 iken, Antalya’da %7 düzeyindedir. Antalya ili milli geliri içerisindeki sanayi payı sadece %4,3 gibi bir oranda seyretmektedir.

Antalya Serbest Ticaret Bölgesi

Antalya’da 1970’li yıllara kadar belirli bir seviyede kalmış olan ticaret sektöründe bu geçmişe dönük hareketlenmeler olmuştur. 1980’lerin gelişen turizm hareketi ile birleşim ve dinlenme tesisleriyle değiştir çeşitliliği mağazalar açılmıştır.

Teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte tarım ve sanayide üretim artmış, ticari piyasa da oldukça hareketlenmiştir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odaları’dır (ATSO). Üye sayısı 10.000’i geçen ATSO kadar önemli olan diğer kuruluşlar ise Antalya Ticaret Borsası ve Antalya İhracatçılar Birliği’dir.

Antalya’daki ticaret sektörü, toplam gelirlerin% 34’ünü önemli bir ağırlığa sahiptir. % 67’si ve% 60’ı ile% 60’lık ithalatın olduğu Avrupa Birliği üye ülkeleri ile gerçekleşmektedir.

1985 yılından bu yana ülke çıkmasaydı 21 serbest ticaret bölgesi kurulmuştur. Bunlardan ikincisi olan Antalya Serbest Ticaret Bölgesi 14 Kasım 1987 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Şu anda 607.130 m²’lik bir alanda etkinlik gösteren Antalya Serbest Ticaret Bölgesi, Antalya’nın Konyaaltı Belediyesi sınırları içinde bulunmaktadır. Bu sanayi bölgelerinde mermer, plastik gibi yapı maddeleri üretintisi benzin dolum tesisine kadar geniş bir üretim ağı mevcuttur.

Antalya Sanayi Bölgesi

1950’li yıllarda Sümerbank ve Antbirlik tesisleriyle birlikte sanayileşme girişleri sonucunda Antalya’da yaklaşık 200 sanayi siciline sahip firma veya bunlardan 63’ü Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin kontrolündedir.

1961 yılında kurulan Antalya’nın ilk sanayi kurulduğu ve bölgeye Dokuma ismini veren Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın 17 Kasım 2004 tarihinde faaliyetlerini durdurmuştur. Bu gelişmenin ardından bölgedeki pamuklu dokuma daha küçük boyutlu üretime geçmiş ve butik tür üretimle özel üretim kalitesinde tekstil ürünleri üretilmiştir.

Döşemealtı’ndaki Organize Sanayi Bölgesi ve Konyaaltı’nda bulunan Serbest Bölge, Antalya şehir merkezinde üç sanayi sitesi bulunmaktadır. Bunlar: Akdeniz Sanayi Sitesi, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi ve Antalya’daki en eski sanayi sitesi olan Sanayi Çarşısı’dır.

Sanayi sektörü gayrimenkulleri% 28 iken, Antalya’da% 7 seviyesinde. Antalya ili milli geliri içerisindeki sanayi payı sadece% 4,3 gibi bir oranda seyretmektedir.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)

Antalya-Burdur karayolunun 26. kilometresinde Döşemealtı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi% 84.86’lık bir doluluk oranına sahiptir.

OSB’de 179 firmaya ait 208 adet alan tahsis etti. Bölge karma OSB veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen çeşitli konularda üretime yük verilir.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin tüm alanlarının satın alınması ve Kamulaştırması için tamamlanmış tapuları Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti adına alınmıştır.

Yeni açılan tevsi alanlarından tahsis talebinde bulunan 250 civarında firma beklemekte, her tahsis talepleri her gün sanat eder.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin yanı sıra, Türkiye’nin Burdur-Afyon ilçesindeki karayolu vasıtasıyla, bir vatanın da kolaylaştırıcı bir yolu izlenmiştir. Antalya’ya 26 km uzaktaki bölge, Akdeniz Üniversitesine 26 km, Antalya Limanına 35 km, Havaalanına 40 km uzaklıktadır. 99 km uzaklıktaki Burdur’da ise demiryolu ile ulaşmak mümkündür.