Antalya: İş ve Yatırım İmkanlarıyla Yaşanacak Şehir

Antalya: İş ve Yatarım İmkanları

“Türkiye’de yaşanılacak kentler” denildiğinde günlük yaşantısı ve doğasıyla akla ilk gelen kentlerden birisi olan Antalya, yurtiçi ve yurt dışından yoğun göç almaktadır. Turizm ve tarım alanında gelişmiş olan kent son yıllarda özellikle dinamik iş sektörlerini içinde barındırmaya başlamıştır. Yarattığı iş alanları açısından kent özellikleriyle beraber sık tercih edilen Antalya, son yıllarda çok fazla göç almıştır. Hızla büyüyen bir nüfus potansiyeline sahip kentin bununla ilişkili olarak sermaye ve iş imkanları da büyüyüp gelişmektedir.Büyüyen nüfus ile birlikte insanların ihtiyaçları çeşitli sektörlerde açıkları ortaya çıkarmaktadır.

Hızla Büyüyen Nüfus

Antalya nüfusu hızla büyüyen göç alan bir kenttir. Bu nüfusun büyük bir kısmını iş için yurt içinden Antalya’ya yerleşen insanlar oluşturmaktadır. Bir kısmını ise yurt dışından tatile geldiğinde Antalya’yı beğenip yerleşen insanlar oluşturmaktadır. Büyüyen nüfusun oluşturduğu temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik pazar gelişmiştir. Antalya, serbest bölge, inşaat ve emlak, tarım ve tüketim malları üretimi, diğer sektörler açısından iş imkanları sunmaktadır. Sadece bu kadarıyla çizilen tabloda bile aslında Antalya’nın temel ticaret ve ihracat potansiyelini görebiliyoruz.

Son yıllarda yaşam için tercih edilen şehirler arasında olan Antalya’daki bu nüfus artışı; belediyecilik hizmetinin gelişmesine ve kent yaşamının daha pratik ve kolay hale gelmesini sağlamıştır. Sağlık, eğitim, ulaşım açısından gelişen kent sanayi kollarını içine katarak üreten Antalya resmini çizmiş ve büyüyerek kendini geliştirmeye devam etmektedir.

İnşaat Sektörü

Antalya merkezden uzak yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla inşaat ve emlak sektöründe yeni bir alan oluşturmuştur. Buna bağlı olarak temel ihtiyacın konut olması yatırımcıları hızla harekete geçirmiştir. Antalya, eğitim, sağlık, pazar gibi temel ihtiyaçlara yönelik sektörel atılımlara aç olan bir bölge potansiyeli taşımaktadır. Bir yandan ise altyapı ve ulaşımdaki gelişmeleriyle (Havalimanı, Liman ve Toplu Ulaşım Yatırımları) dikkat çeken bir kenttir.

Antalya’da karayolu, havayolu ve denizyolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Antalya havalimanı uluslararası hava trafiğine açıktır. Son dönemlerde Antalya şehir içi ulaşım ağı ise oldukça geliştirilmiş böylece şehrin en uç bölgelerine kadar uzatılarak ulaşım rahatlatılmıştır.

Sağlık Sektörü

Antalya kent genelinde yeni hastaneleriyle hizmetine devam etmektedir. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi’nin bünyesinde bulunan halka açık Tıp Fakültesinin verdiği hizmetle Sağlık Turizminde de adını duyurmuştur.

Hizmet Sektörü ve Turizm

Doğal ve tarihi anlamda bir miras olan Antalya’da turizm aktivitelerinin çoğunluğu, kültür ve mevsim turizmi olarak görülmektedir. Köklü tarihini özenle koruyan Antalya tarihi ve kültürel varlıklarını turizme açmış ardından turist potansiyeline çeşitli alanlarda da hizmet sağlamıştır. Yayla, dağ ve doğa,mağara, kamp karavan ve bitki inceleme gibi doğa turizmine ev sahipliği yapan kent inanç , kültür, sağlık ve kongre turizmi için de tercih edilen bir bölgedir. Özellikle golf turnuvaları için tercih edilen bir marka kent prestijini kazanmıştır. Antalya, Belek’te golf oynayabilme imkanıyla Saklıkent’te kayak yapma imkanını aynı anda sunabilen bir spor turizmi kentidir.

Şehir içinde büyük bir bölümü restore edilerek yerli yapısı korunmuş olan Kaleiçi bölgesi ve eski Antalya evleri ile meşhur olan şehir ilçelerdeki farklı turizm alanları ile de dört mevsim hizmet veren bir kent olma  özelliğini taşımaktadır. Ayrıca coğrafi konumu ve bölgesel doğal zenginliklerinden kaynaklı şelaleleri ve falezleri ile dikkat çekici bir görselliğe sahiptir. Lara ve Konyaaltı plajları ise şehir merkezinin ulaşımı kolay olan en güzel kıyılarındandır.

İklim ve Kültürün: Üretim ve Ticarete Etkisi

Antalya’da kışlar ılıman ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak bir Akdeniz iklimi olan maki iklimi hakimdir. Nüfusun bir kesimi Türklerin Anadolu’ya gelmesinden önce olduğu gibi konargöçer hayatı sürdürmüştür. Yarı yerleşik demek olan bu hayat tarzına göre, aileler; kıl çadırlarda yaşar, yazın dağlara çıkar, kışın ise kışlak denen sıcak ovalara inerlerdi. Günümüzdeki halk müziği kültürünün çok büyük bir kısmı konargöçerlerden mirastır. Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi Türk halk şiiri ve müziğinin en büyük ozanları, bu kültürün temsilcileridir.

Deve, koyun gibi hayvanları yetiştirir bunlardan ürettikleri ürünleri, yerleşik halkın ürünleriyle değişerek ya da satarak geçinirlerdi. Özellikle dokurlardı kıl çadır ve doğal kök boyalı kilimler asırlarca bölgenin kültürüne ve ekonomisine etki etmiştir .  Bugün Avrupa’nın en önemli müzelerini süsleyen Türk kilimleri, bu insanların el emeğidir. Et, süt, yağ üretirler, kışlaklarda ve dar alanlara tahıl, sebze ekenler bile olurdu. Hatta Osmanlı ordusuna at yetiştiren büyük konargöçer grupları (aşiret, oymak) vardı.

Yörüklerin beslenme tarzının temelini, hayvancılık ve buğdaydan elde edilen besinler belirler. Kıyı şeridinde az da olsa yaş sebze üretilmesine karşın iç bölgelere gidildikçe buğday ve kuru sebze ağırlık kazanır.